Yhteystiedot

Pavel Kuntu
Bosundintie 1
02380 Espoo
puh. 050-1622
pavel.kuntu(a)gmail.com

venäjän kääntäjä,
venäjän tulkki

                                                   Todistus     

Annettu Tallinnassa 8.12.1983

Todistamme täten, että Pavel Kuntu on vuosina 1981-1983 toiminut Viron SNT:n kauppa- ja teollisuuskamarin freelance-kääntäjänä tehden tekniikan käännöksiä suomesta venäjään. Hänen käännöksensä täyttivät kaikkia tekniikan käännöksille asetettavia vaatimuksia ja osoittivat täydellistä venäjän kielen hallintaa.

Viron SNT Kauppa- ja teollisuuskamarin puheenjohtaja    V. Palmberg


                                            ***************************

                                                 Suosituskirje

Pavel Kuntu on tarjonnut venäjän kielen käännös- ja tulkkauspalveluja Pohjolan Voima Oy:n (PVO) sekä sen tytäryhtiöiden Teollisuuden Voimansiirto Oy:n (TVS), Länsi-Suomen Yhteiskäytön sekä PVO-Engineering Oy:n tarpeisiin yli 20 vuoden ajan eli vuodesta 1989 alkaen.

Kyseisenä aikavälinä yhtiömme ovat solmineet Venäjällä kolme merkittävää sähköntuontisopimusta ja osallistuneet lukuisiin energia-alan hankkeisiin eri  yhteistyökumppanien kanssa, joista mainittakoon Tehnopromexport, Minenergo, Zarubezhenergostroi, Lenenergo, Kolenergo, NIIPT, VEI, Energosetstroi, RAO EES, InterRAO ja FSK. Merkittävimpiä kehityshankkeita olivat mm. oman 400 kV:n rajajohdon ja HVDC-linkin suunnittelu  sekä Pietarin Luoteisen voimalaitosprojektin (450 MW) alulle paneminen ja vetäminen, joka myöhemmin toteutettiinkin kansainvälisen konsortion voimin.

Pavelia olemme käyttäneet ennen kaikkea erilaisissa tapaamisissa ja liikeneuvotteluissa venäjän tulkkina, jolloin hänen koulutuksestaan ja erinomaisesta kielitaidoistaan sekä kahden maan kulttuurin hyvästä tuntemuksestaan on ollut suunnattomasti apua. Hän on myös kääntänyt kaikki sopimuksemme, tarjousaineistomme, esitteemme sekä kaiken kirjeenvaihdon mitä olemme käyneet venäläisten kanssa vuosien saatossa. Silloinkin kun aikataulut olivat tiukkoja ja käännettävät volyymit merkittäviä Pavel on aina pysynyt sovituissa aikatauluissa. Olemme antaneet hänelle myös itsenäisisä toimeksiantoja liittyen yhteistyökumppaniemme kantojen ja tarpeiden selvittämiseen ja hän on usein toiminut avustavana osapuolena neuvotteluissa ja tapaamisissa. Venäjän paikallistuntijana Pavel  toimi matkanjohtajana lukuisilla liike- ja neuvottelumatkoilla.

Voin vilpittömästi suositella Pavelia venäjänkielisiä käännös- ja tulkkaus- sekä Idänkaupan yhteyksien rakentamista tarvitseville tahoille.

Espoossa   03.04.2013 

Rajalimes Oy               Timo Rajala, toimitusjohtaja


                                            ***************************

                                                  Suosituskirje

Tutustuin Pavel Kuntuun vuonna 1989 ollessani tuolloin Teollisuuden Voimansiirto Oy:n tekninen johtaja. Yhteistyömme jatkui työtehtävieni ja työnantajani vaihtuessa vuosien saatossa Pohjolan Voima Oy:ksi, PVO-Engineering Oy:ksi ja viime vuosina Empower Oy:ksi, jonka toimitusjohtajan tehtävistä jäin eläkkeelle elokuussa 2012 ja samalla siirryin Valor NAG Partners Oy:n palvelukseen.

Pavel on tehnyt meille runsaasti kirjallisia käännöksiä suomesta ja englannista venäjäksi ja venäjästä suomeksi.  Lisäksi hän on toiminut venäjän tulkkina lukuisien neuvottelujen, tapaamisten ja työmatkojen aikana. Sekä käännösten että tulkkausten laatutaso on ollut  erittäin hyvä, mitä tukee sekä Pavelin erinomainen kielitaito, että teknillinen koulutustausta. Voin hyvällä mielin suositella Pavel Kuntua niille, jotka tarvitsevat ammattitaitoisia venäjänkielisiä käännös- ja tulkkauspalveluja.

Espoossa 4.4.2013

Aappo Kontu, Senior advisor

                                           ***************************

Suosituskirje

Olen tehnyt yhteistyötä Pavel Kuntun kanssa vuodesta 2003 alkaen. Hän on hoitanut erilaisia käännös- ja tulkkaustehtäviä yhtiömme Nordentry Oy ja Moskovan Talo Oy toimeksiannosta. Pavel on kääntänyt meille mm. sopimusteksteja, esitteitä, rekisteriotteita, lehtiartikkeleita, kotisivuja, kirjanpitoaineistoja, rakennustapaselostuksia, todistuksia yms. juridisen, kaupallisen ja teknisen alan sekä yleiskielen tekstejä.

Pavelilla on poikkeuksellisen hyvä sekä venäjän, että suomen kielen taito ja suorittamansa käännös- ja tulkkaustehtävät osoittavat erittäin korkeata ammattitaitoa, jota voin mielelläni suositella kaikille.

Helsingissä  4.4.2013

Olga Auvinen, toimitusjohtaja